Công cụ hướng nghiệp

Mô hình lý thuyết hướng nghiệp

Một số mô hình lý thuyết hướng nghiệp phù hợp với văn hóa Việt Nam và cách thức áp dụng

Xem thêm

Trắc nghiệm hướng nghiệp

Hướng dẫn về công cụ trắc nghiệm, kèm theo các bản hướng nghiệp được thiết kế

Xem thêm

Xu hướng ngành nghề 4.0

Các bài viết phân tích xu hướng ngành nghề thời kỳ CMCN 4.0

Xem thêm

Cơ hội nghề nghiệp

Các chương trình trải nghiệm, thực tập,... tại doanh nghiệp, dưới góc nhìn hướng nghiệp

Xem thêm

Phát triển năng lực, chủ động ứng tuyển

Chuỗi bài giảng hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực, tìm việc chủ động

Nhóm kỹ năng nền tảng

Kỹ năng thiết lập mục tiêu, Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng quản lý thời gian

Nhóm kỹ năng phát triển sự nghiệp

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết email và lập báo cáo, Kỹ năng tự học

Nhóm kỹ năng tìm việc làm

Học bổng, tài trợ của doanh nghiệp cho sinh viên và Nhà trường.

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển năng lực

Một số mô hình lý thuyết hướng nghiệp phù hợp với văn hóa Việt Nam và cách thức áp dụng

TÌM HIỂU THÊM