Hướng dẫn NTD

Hướng dẫn nhà tuyển dụng

Bước 1: Truy cập Trang tuyển dụng của Nhà trường

Bước 2: Nhập các thông tin và đăng ký tài khoản

Chú ý: Khai đầy đủ thông tin, tài khoản mới đăng ký sẽ ở trạng thái Chờ duyệt và cần được Nhà trường duyệt để có thể đăng tin tuyển dụng hoặc đăng ký gian hàng tham gia Job Fair, vui lòng liên hệ Nhà trường để được duyệt sớm nhất.

Bước 3: Cập nhật thông tin Công ty bao gồm cả upload Giấy phép kinh doanh (trong phần Hồ sơ công ty)

Bước 4: Nhấn vào JOB FAIR để đăng ký gian hàng

Chú ý: Đăng ký gian hàng sẽ ở trạng thái Chờ duyệt và cần được Nhà trường duyệt để tham gia sự kiện, vui lòng liên hệ Nhà trường để được duyệt gian hàng sớm nhất.

Bước 5: Nhấn vào Đăng tin để đăng tin tuyển dụng

Chú ý: Tin mới đăng sẽ ở trạng thái Chờ duyệt và cần được Nhà trường duyệt để hiển thị trên website, vui lòng liên hệ Nhà trường để được duyệt tin tuyển dụng sớm nhất.