Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Nguyễn Huỳnh Yến Nhi

Năm sinh: 01/01/2000
Khoa: Công nghệ thông tin