Sự Kiện

NGÀY HỘI VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ - PTIT JOBFAIR 2023

Ngày: 1 tháng 4 năm 2023

Giờ: 8h00

Địa điểm: Hội trường A - Cơ sở 97 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức.

Hết hạn