Sự Kiện

Ngày Hội Giao Lưu Doanh Nghiệp Và Sinh Viên Lần Thứ XII - Năm 2023

Ngày: 19 tháng 10 năm 2023

Giờ: 7h30-10h30

Địa điểm: Hội trường A208, cơ sở 97 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức

Hết hạn