Vinh danh

Gương mặt tiêu biểu

Lê Ngọc Hiếu

Năm sinh: 01/01/2000
Khoa: An toàn thông tin