Sự Kiện

HỘI THẢO 1 - BẪY THU NHẬP THẤP

Ngày: 18 tháng 3 năm 2023

Giờ: 13h30 - Thứ Bảy

Địa điểm: Hội trường A-Cơ sở 97 Man Thiện, Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức.

Hết hạn